ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


ซ่อมเเซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก [ 13 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2561 ]ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก [ 12 พ.ย. 2561 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน [ 3 ต.ค. 2561 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน UHT ช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2561 ]โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน ด้อยโอกาส เดือน ตุลาคม 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์อเนกประสงค์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บย 3684 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2561 ]จ้างรถรับ-ส่ง นักเรียน ด้อยโอกาส ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เนินมะกอก เดือน กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2561 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7