ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.พ. 2562 ]กล่องล้อเลื่อนพลาสติก (สำนักปลัด) [ 11 ก.พ. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2562 ]ซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]ซื้อโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินมะกอก (กองทุนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]ซื้อโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้พลาสติก ผ้าคลุมโต๊ะ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]ซื้อโครงการจัดซื้อ โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเนินมะกอก (กองทุนไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11