ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน ถึงบ้านนายฉลวย วัตสุข หมู่ที่ 5  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 มิ.ย. 2561 เวลา 11.33 น. โดย คุณพัชร์กรณ์ แจ้งคำ

ผู้เข้าชม 75 ท่าน