ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV Lศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เนินมะกอก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 08.50 น. โดย คุณพัชร์กรณ์ แจ้งคำ

ผู้เข้าชม 24 ท่าน