หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.พันลาน   การประชุมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน   17 พ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำพยนต์   กระทรวงการคลัง ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้    16 พ.ย. 2561 8
ข่าวกิจกรรม อบต.ลำพยนต์   กิจกรรมสร้างบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 6 บ้านโค้งสง่า    16 พ.ย. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศเทศบาลตำบลท่าน้้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ลอยกระทง ประดับตกแต่งไฟส่องสว่าง และติดตั้งเครื่องไฟขยายเสียงบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตะเกียงโบราณ และกระทงยักษ์ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร พร้อมติดตั้งบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดพ   16 พ.ย. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินกว้าว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินกว้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแม่บ้านประจำอบต.เนินกว้าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค.61)   16 พ.ย. 2561 4
สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4536 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการปรับปรุงข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   16 พ.ย. 2561 6
สขร. อบต.วังม้า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า หมายเลขทะเบียน นค 3908 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พ.ย. 2561 7
สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4535 เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV system) พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)   16 พ.ย. 2561 5
สขร. อบต.วังม้า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านกระทุ่มลาย หมู่ที่ 11 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พ.ย. 2561 9
สขร. อบต.วังม้า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการติดตั้งเสียงตามสาย บ้านวังม้า หมู่ที่ 9 ตำบลวังม้า อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16 พ.ย. 2561 8
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3783/td>