หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถเก็บขยะมูลฝอยแบบอัด หมายเลขทะเบียน 83-0337 นว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]จ้างทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกเทท้าย หมายเลขทะเบียน 83-0336 นว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2562 ]ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2562 ]จ้างเหมาตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กปลอดภัยรับส่งนักเรียนด้อยโอกาส เดือน เมษายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2562 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2562 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 มี.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12