หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก  อำเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์  มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง  จำนวน  2  ตำแหน่ง  ดังนี้
1.  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)   จำนวน  1  อัตรา
2.  เจ้าพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน                     จำนวน  1  อัตรา
หากท่านใดมีความสนใจประสงค์จะขอโอน(ย้าย)  ให้ยื่นคำร้องขอโอน(ย้าย)  พร้อมเอกสาร      
ที่เกี่ยวข้องมายังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  สำนักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก  หมายเลขโทรศัพท์  056-380067          
ในวันเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 พ.ย. 2560 เวลา 11.43 น. โดย คุณ เพชรรัตน์ เพชรอรุณ

ผู้เข้าชม 367 ท่าน